Sut mae ailosod eich cod Cyfrinair

Os ydych wedi anghofio cod Cyfrinair eich cyfrif, gallwch:

  • Agor tudalen fewngofnodi MiPermit a dilyn y ddolen ‘Anghofio’r Cyfrinair' neu Cliciwch yma i fynd i'r dudalen ailosod
  • Rhoi’ch rhif aelod (fel arfer eich rhif ffôn symudol neu gartref) a rhif cofrestru car sydd ar eich cyfrif.
    Rydym yn anfon cod PIN dros dro i’r ffôn symudol a gofrestroch trwy SMS, neu i’r cyfeiriad e-bost a gofrestroch. Yna gallwch fewngofnodi a newid eich cod Cyfrinair i un haws ei gofio os oes angen.