Newid eich Cyfeiriad Preswyl

Eich cyfeiriad preswyl yw cyfeiriad rydych yn byw yno 3 diwrnod neu ragor yr wythnos ac y gallwch dderbyn trwyddedau parcio i breswylydd ar ei gyfer os ydych mewn ardal rheoli parcio. Nid yw eich cyfeiriad preswyl yr un peth â’ch cyfeiriad anfonebu cyfrif.

Mae’r trwyddedau y gallwch eu cael yn cynnwys parcio ar y stryd i chi fel preswylydd a thrwyddedau untro ar gyfer eich ymwelwyr. Mae eich gweithredwr parcio yn gosod eich hawliau fesul wythnos, mis neu flwyddyn y mae ein system yn eu cofnodi.

Os ydych yn symud eiddo, dylech gysylltu â’r gweithredwr parcio neu dîm MiPermit a rhoi prawf o’ch cyfeiriad newydd er mwyn i chi allu prynu trwyddedau newydd neu drosglwyddo eich trwyddedau (os yw’r gweithredwr parcio’n caniatáu hynny). Ni allwch newid eich cyfeiriad preswyl eich hun.