Newid eich Cyfeiriad Anfonebu

Defnyddir eich cyfeiriad anfonebu i gadw cofnod ac i gysylltu â chi trwy’r post petai angen gwneud hynny. Gallwch newid eich cyfeiriad bilio trwy fewngofnodi i borthol MiPermit, ewch i’r adran ‘Manylion Anfonebu’ a ‘Newid y Manylion Anfonebu’.

Gallwch hefyd ychwanegu cyfeiriad e-bost at yr adran hon er mwyn derbyn derbynebau parcio yn uniongyrchol drwy e-bost.