Estyn eich Cyfnod Aros gyda’r App Android

Os caniateir estyn y cyfnod parcio yn eich man parcio, gwelwch fotwm ‘Estyn y Cyfnod’ sy’n rhoi’r gallu i chi ddewis y prisiau nesaf sydd ar gael er mwyn estyn eich cyfnod parcio. Pan fo hyn wedi ei brosesu, bydd eich sgrîn Cyfnod Parcio Actif yn diweddaru i ddangos yr amser newydd sydd yn weddill.

Os yw eich cyfnod wedi dod i ben ac rydych wedi aros y cyfnod hiraf a ganiateir yn y man hwnnw, ni fydd modd i chi estyn eich cyfnod aros. Dylech edrych ar y bwrdd prisiau yn y maes parcio i weld y telerau ac amodau cyn talu am gyfnod newydd er mwyn parhau i barcio yn y man hwnnw.