Dewis Talu ac Aros Diofyn yn yr App iOS

Gallwch osod nifer o opsiynau ar y tab Gosodiadau er mwyn gosod y dewisiadau diofyn rydych am eu defnyddio ar gyfer yr app MiPermit. Y rhain yw:

  • Cerbyd – Gosod y cerbyd y byddwch yn ei ddefnyddio fel rheol
  • Lleoliad – Gosod y lleoliad y byddwch yn parcio ynddo fel rheol
  • Nodyn Atgoffa SMS – Derbyn negeseuon atgoffa SMS diofyn
  • Dull Talu – Newid y cerdyn debyd neu gredyd y daw’r taliadau oddi arno (nid yw hyn yn effeithio ar eich dull talu ar gyfer Apple Pay).
  • Awto-Fewngofnodi – Dewiswch hwn er mwyn mewngofnodi yn awtomatig pan daniwch yr app (os yw Touch ID wedi ei alluogi gennych bydd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio Touch ID wrth agor yr app)