Derbynebau Taliadau yn yr App Android

Mae’r sgrin taliadau’n dangos hanes eich taliadau ac yn caniatáu i chi lawrlwytho derbynneb PDF ar gyfer y cyfnod parcio rydych wedi talu amdano.

Mae’r rhestr wedi ei rhannu fel a ganlyn:

  • 10 derbynneb diwethaf
  • Derbynebau’r mis (dan enw’r mis presennol)
  • Derbynebau’r mis diwethaf (dan enw’r mis blaenorol)
  • Pob derbynneb parcio
    Wrth glicio ar un o’r rhesi derbynebau, agora ddogfen PDF o’ch derbynneb y gallwch ei hargraffu fel cofnod.