Datgloi eich Cyfrif

Os ydych wedi cloi eich cyfrif ar ôl ceisio mewngofnodi yn anghywir unwaith yn ormod, bydd rhaid i chi ailosod eich PIN/Cyfrinair. Bydd hyn yn anfon PIN/Cyfrinair newydd atoch ac yn datgloi eich cyfrif:

  • Agorwch dudalen fewngofnodi MiPermit a dilynwch y ddolen ‘Anghofio Cyfrinair’ neu  Cliciwch yma i fynd i'r dudalen ailosod.
  • Rhowch eich rhif aelod (fel arfer eich rhif ffôn symudol neu gartref neu eich cyfeiriad e-bost) a rhif cofrestru’r cerbyd sydd ar eich cyfrif.

Anfonwn rif PIN/Cyfrinair i’ch ffôn symudol trwy SMS neu’r cyfeiriad e-bost a gofrestroch. Yna gallwch fewngofnodi a newid eich rhif PIN/Cyfrinair i un y gallwch ei gofio’n hawdd.