Cofrestru ar gyfer Trwyddedau Preswylwyr ac Ymwelwyr

Er mwyn cofrestru ar gyfer trwyddedau preswylwyr, dylech fynd i borthol  MiPermit portal eich gweithredwr ac i adran ‘Prynu Trwyddedau Digidol’.

Pa wybodaeth sydd ei hangen i gofrestru?

Mae gweithredwyr parcio yn gofyn am wybodaeth wahanol yn dibynnu ar le rydych yn byw. Yn rhan fwyaf yr achosion, dylech fod yn barod â’r wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw llawn
  • Rhif eich cartref a’ch cod post
  • Eich rhif treth gyngor (efallai y bydd angen hwn i sicrhau mai chi sy’n byw yn y cyfeiriad rydych yn prynu trwyddedau ar ei gyfer).

Prynu eich trwyddedau

Gallwch brynu trwyddedau preswylwyr neu ymwelwyr ar unrhyw adeg. Wedi i chi fewngofnodi i borthol MiPermit, ewch i ‘Prynu Trwyddedau Digidol’ a dewis y mathau ar drwyddedau rydych am eu prynu.

Wedi i chi brynu eich trwyddedau, gallwch eu defnyddio’n syth trwy fewngofnodi i’ch porthol MiPermit a mynd i adran ‘Rheoli Trwyddedau Digidol’.